Reklamasjon

Å melde inn en reklamasjon eller transportskade kan gjøres på to måter:
Garanti og reklamasjon

Reklamasjoner behandles i samsvar med NS 8409 og Nordic Door sin salgs- og leveringsbetingelser. Det forutsettes at Nordic Door sin monterings- og vedlikeholdsanvisninger er fulgt.

NS 8409 §12 angir at det er kjøpers ansvar å kontrollere varer ved mottak. Eventuelle synlige skader på varer/emballasje skal anmerkes på fraktbrev eller følgeseddel før varene utkvitteres. Andre reklamasjoner skal varsles så snart som mulig, og senest før varene monteres.

Er du forbruker ber vi om at du tar kontakt med forhandleren du har kjøpt produktet med, så melder de saken videre til oss. Skjema for innmelding av reklamasjoner benyttes av våre kunder.

For å sikre best mulig reklamasjonsoppfølging skal følgende informasjon følge med reklamasjonssaken fra kunde:

 • Ordrenummer
 • Posisjonsnummer/dørnummer (og bilde av etikett på topp/side av dørblad)
 • Kort beskrivelse av skade
 • Bilder av skade
 • Kontaktperson
 • Kontaktinformasjon: Telefonnummer/epost Leveringsadresse

Her kan du også lese om våre Salgs- og leveringsbetingelser

 

Har du oppdaget feil eller mangel?

Når det foreligger en mangel ved produktet som er levert eller varen ikke er i samsvar med hva som er avtalt, må en reklamasjon meldes inn i henhold til salgs og leveringsbetingelser.

Kjøperen skal varsle om mangler som han oppdager i rimelig tid etter det er oppdaget, og senest før produktet monteres. Kjøper skal i slike tilfeller, uavhengig av ansvarsforhold, søke å begrense de tap som måtte oppstå i denne forbindelse.

Om produktet er tatt i bruk med feil/mangler dekker vi ikke utskiftningskostnader og følgekostnader vedrørende dette med mindre noe annet er avtalt skriftlig v/ Nordic Door.

 

Transportskader:

Kontroller varene nøye så ingen transportskader er forekommet og at leveransen inneholder oppgitte antall kolli. Før reklamasjon gjelder:

 • Synlige transportskader skal noteres på fraktbrev før det signeres.
 • Savnes gods ved mottak, skal dette noteres på fraktbrev før det signeres.
 • Usynlige skader som kan skyldes transporten skal meldes til transportør umiddelbart og senest innen 7 dager etter mottak.

Om transportskaden eller det savnede godset gjelder et krav mot Nordic Door, skal dette meldes til Nordic Door umiddelbart.


Garanti på malte ytterdører

 • Reklamerer kjøperen ikke innen 2 år etter den dag da kjøper overtok varen, kan mangelen senere ikke gjøres gjeldende. Påvises det skader/mangler på varen, som kan dokumenteres som fabrikasjonsfeil og som ikke skyldes manglende vedlikehold eller feil bruk, gis det inntil 5 års reklamasjonsrett
 • Dører med mørke farger dekkes ikke av garanti ved bleking/falming

Dører i mørkere farger vil over tid ha mer normal synlig nedmatting og falming enn lysere dører over tid, og har således ikke en generell garanti mot dette. Dette har ingen ting å gjøre med de mekaniske bestandighetene som eventuelt avflassing eller lignende – her vil normale garantibestemmelser gjelde.

 

Er det samme garanti på dører med farge?

Ja, men mørke farger er krevende og en må regne med mer vedlikehold. ( Riper, kuv o.l. )

Når materialet i overflaten varmes opp utvides det og kan derfor føre til at døren slår seg. Normalt vil døren rette seg ut igjen når den får skygge på seg og går tilbake til normaltemperatur, men blir døren utsatt for sterkt sollys over lenger tid så kan døren forbli buet. Da får man ikke rettet den opp igjen.

En mulig måte å slippe dette på er å installere et overbygg når du monterer døren slik at det blir skygge på døren.


Noe annet du leter etter?

Kontakt oss så hjelper vi deg.