Bærekraft

Vi tror på en mer bærekraftig utvikling for:
Mennesker, Samfunn og Miljø


Jobb3


Vi i Nordic Door mener at det å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø er avgjørende for å kunne drive vår virksomhet.
Med en historie som strekker seg tilbake til 1970-tallet er Nordic Door bygget på gode og lange tradisjoner, med en positiv utvikling og klare vekstambisjoner. Vårt overordnede mål er derfor å ha en positiv utvikling i det samfunnet vi er en del av. PEFC

PNFC

Som Norges største dørprodusent med en produksjon på 100.000 dører i året, er vi i høy grad avhengige av råvarer fra naturen for å kunne produsere dører av høy kvalitet. Dette gjør oss til stolt medlem av den internasjonale organisasjonen PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), som arbeider med skogsforvaltning og å fremme bærekraftig skogbruk. Vi følger især fokuset mot PEFCs kravpunkt om særskilte miljøverdier. Sistnevnte handler om måten skogbehandlingen sikrer at framtidsskogen er i god hevd og at man ivaretar hensyn til biologisk mangfold, kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse. Skogeier er derfor ansvarlig for at den som utfører arbeid i skogen har kunnskap om skogens kjente kulturminner og miljøverdier.

Les mer her om Norsk PEFC Skogstandard og deres 30 krav som beskriver hvordan skogeier skal forvalte og drive skogen.

Se vårt PEFC sertifikat
Miljøfyrtårn

main large-9-1024x1024Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi så langt tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid.

I Nordic Door er vi opptatt av bærekraft og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp. Nå skal vi fortsette å jobbe med å oppnå blant annet grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall og bedre arbeidsmiljø.

Les mer her om Miljøfyrtårn.

Se vårt Miljøfyrtårn sertifikatEPD

Skogbilde-scaled-e1705479106115-807x1024I vår forpliktelse mot en grønnere fremtid ligger nøkkelen til bevisst forbruk og ansvarlig produksjon. Vi er stolte av våre EPD (Environmental Product Declaration) sertifikater, og de spiller en stor rolle, spesielt for oss produksjonsbedrifter!

EPD-norge hoydeformat morkgroenn rgb.jpg-thumbnail

EPD er ikke bare en samling av tall og grafer; det er også ansvar og en fortelling som dokumenterer hvert kapittel av et produkts liv. Fra sin spede begynnelse som råmateriale, gjennom produksjonsprosessen, til sin endelige rolle i våre liv, forteller EPD historien om et produkt med dets miljøavtrykk som hovedperson. Den forteller også historien om et bærekraftig samarbeid mellom industri og miljø, en synergi som gir liv til ansvarlige valg og sunnere økosystemer. Hvert tall i en EPD er en invitasjon til innovasjon, en påminnelse om at vi kan gjøre det bedre, ved at vi kan skape produkter som respekterer naturen og gir en bedre fremtid for kommende generasjoner.

Se våre EPD’er her
Vann- og plantebasert maling

Nevlunghavn-Etterbilder-TMM-02002-scaled-e1705496117813-1024x654Nordic Door har en maling som er plante- og vannbasert. Dette for å sikre mer miljøvennlighet og minske produksjon av farlig avfall.

Malingen har et av de laveste karbonavtrykkene i markedet, noe som bidrar til en mer karbonnøytral fremtid. Samtidig er ca. halvparten av dørene vi produserer malte dører, noe som gjør at det er ekstra viktig at malingen er sunn og trygg for ansatte, kunder og for miljøet.
Grønt Punkt

Vi er medlem av Grønt Punkt Norge som viser til Gront-punktprodusentansvar hos godkjent returselskap. Grønt Punkt Norge forvalter produsentansvarsordningen for returselskapene Plastretur, Norsk Returkartong, Norsk Metallgjenvinning, Norsk Resy, Sirkel Glass og Treretur.

Bærekraftsstrategiw-fTezlcgHC64-unsplash-scaled-e1702970693877-515x1024

Vi i Nordic Door vil jobbe mer strategisk med bærekraft for å sikre en bærekraftig fremtid for oss selv og kommende generasjoner. Vi vil redusere vår miljøpåvirkning, øke vår sosiale innvirkning og forbedre vår styring av selskapet. Vi vil samarbeide med våre interessenter for å sikre at vi tar hensyn til deres synspunkter og behov, definere relevante bærekraftsmål for bedriften, gjennomføre tiltakene som trengs for å nå disse målene, evaluere resultatene og justere strategien vår etter behov.

Vi håper at vår innsats vil bidra til en mer bærekraftig fremtid for alle.

Les mer her om vår Bærekraftsstrategi som består av våre prioriterte Bærekraftsmål og våre konkrete Bærekraftstiltak.

forest-sunbeams-trees-sunlight-70365-e1702971005687-490x1024Bærekraftsrapport

Nordic Door rapporterer årlig til Etisk Handel Norge om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger i verdikjeden.


År

2022


Vi trenger våre mennesker for å produsere, selge og distribuere våre produkter. Gjennom våre interne verdier: «Samarbeid, Ærlighet, Respekt og Trygghet» skal vi sammen med FNs bærekraftsmål, som er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling, bidra til vårt felles mål om å sikre anstendige arbeidsforhold, arbeids- og menneskerettigheter, samt en god bærekraftig forretningspraksis.

Code of Conductetiskhandel logo sosiale medier-1024x1024

Nordic Door ble medlem av Etisk Handel Norge i 2022. Dette gjorde vi fordi vi ønsket å øke vår kompetanse innenfor etisk handel og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Gjennom dette medlemskapet forplikter vi oss til å utføre aktsomhetsvurderinger som bygger på FNs og ILO konvensjonenes veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Les mer her om våre: Etiske og bærekraftige retningslinjer.

Vi fører strenge krav til alle som produserer og leverer varer til og for oss. Alle våre leverandører må derfor skrive under på at de vil følge våre etiske retningslinjer, som også inneholder vår Code of Conduct.

Les mer her om våre: Etiske retningslinjer for leverandører. 

Dette policy-dokumentet, inkludert prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

Les mer om Etisk Handel Norge


Har du spørsmål til oss om Åpenhetsloven?
Ta kontakt med oss på: post@nordicdoor.no


Noe annet du leter etter?

Kontakt oss så hjelper vi deg.