Ny prisjustering fra 1.august.
Se nye priser i eget
skjema under kataloger.
Priser i katalogen 
"Prisliste" er ikke gjeldende. 
Ny katalog kommer 1.oktober.

Vi jobber med ny nettside,
og derfor vil det
kunne være noen
mangler og feil på vår
nåværende nettside.
Vi beklager dette.