Over 600 dører til Dronning Ingrids Hage

– Vi trekker frem spesielt dialogen og oppfølgingen av leveranser og befaringen på plassen som vesentlige for det gode samarbeidet med Nordic Door

Over 600 dører til Dronning Ingrids Hage

Dronning Ingrids Hage er en ny boform og hageby, en såkalt dementlandsby for personer med demens i Oslo.


Til prosjektet har Nordic Door levert alt av innerdører. Dette er innerdører bestående av 480 tredører både med og uten brann- og lydkrav, i tillegg til 136 glassfiber dører, hvorav 132 av disse er skyvedører til bad. Ifølge prosjektleder Mick Fenn fra Nordic Door har prosjektet gått veldig bra, med bra fremdrift og et godt samarbeid med entreprenør og kunde HENT.


Den nye hagebyen vil vektlegge innovative og hensiktsmessige løsninger for velferds- og smarthusteknologi. Det er her blitt utarbeidet et tett klimaskall, med et godt teknisk anlegg, samt installering av solceller for å kunne tilegne lokal energiproduksjon. Dronning Ingrids Hage startet sin utbygging i 2019 og vil etter planen være ferdigbygd i 2022, med 128 beboerrom fordelt på 14 181 m2.


Anleggsleder for Dronning Ingrids Hage, Anders Western i HENT, har dette å meddele om prosjektsamarbeidet med Nordic Door:


«HENT har fått sin totale dørleveranse for innerdører fra Nordic Door. Samarbeidet mellom HENT og Nordic Door har vært bra. Vi trekker frem spesielt dialogen og oppfølgingen av leveranser og befaringen på plassen som vesentlige for det gode samarbeidet med Nordic Door. Mick Fenn og Anne Ruth Fossland har aktivt bidratt får å løse prosjektet på en best mulig for både HENT og Nordic Door».


Målet med Dronning Ingrids Hage er å trekke inn bylivet til glede for beboere og besøkende. Til hagebyen vil det være én restaurant, café, kultursal, butikk og frisørsalong. Samtidig består konseptet av å tilrettelegge for økt livskvalitet for beboerne, ved at de kan bevege seg fritt i trygge rammer og bruke omgivelsene som grunnlag for bruk av sanser og minner fra livet.
Noe annet du leter etter?

Kontakt oss så hjelper vi deg.