Hva er NCS?

Vil jeg ha innerdøren i bomullshvit eller klassisk hvit? Burde jeg ha en ytterdør i dempet sort i stedet for sort? Er fargen varm eller kald?

Hva er NCS?

Natural Colour System (NCS) er det mest brukte kodesystemet for fargebeskrivelse i Skandinavia. Koden beskriver fargene visuelt, nøyaktig slik vi ser dem.


Imvage-1024x829Hvorfor er dette nyttig å kunne?

NCS-koder er svært nyttig når farger skal settes sammen i kombinasjon. Fargekartene er naturligvis gode veiledere for å finne farger som passer sammen, men de sier lite om for eksempel hvordan fargen på ytterdøren vil påvirke fargen på utsiden- eller innsiden av huset.


Fargesirkelen

Det eksisterer fire hovedfarger som ligger med like mellomrom og som er markert med hver sin bokstav: Gult (Y), rødt (R), blått (B), grønt (G).  Hvor mye fargen inneholder fargene av sort eller kulør vil tallene fortelle deg.

ff

Bli en kode-knekker!

I NCS-systemet er tall- og bokstavkodene satt sammen av to ledd

  • Det første leddet sier noe om nyanseforholdet mellom hvitt, sort og kulør, som vil si de fire sifrene i første ledd i koden. Tenk deg her at sort + hvitt + kulør = 100 %. Først kommer to siffer for sortheten, så to siffer for kulørtheten og hvor hvitheten utgjør resten opp til 100, men dette blir vel diffust å skrive. Dersom første del av koden er 1040, så vil dette bety at nyansen har 10 % sorthet i seg og 40 % kulør. Dette resulterer i at det blir 50 % igjen til hvithet. Nå har du knekket første ledd i NCS-kodene!

  • Nå vet vi hvilken nyanse det er, men hvordan er fargen? Det andre leddet vil og fortelle om hvilken kulør det er snakk om. Det sistnevnte ledd består av bokstaver som man finner på fargesirkelen utenfor den fargen man ønsker. Mellom de rene fargene har mellomfargene et prosenttall, for eksempel Y50R, som vil si gult med 50 % rødt i. Nå har du knekket andre ledd i NCS-kodene!

I NCS-systemet vil man også kunne se at det ofte står en S foran koden, som står for «Second Edition» (andre utgave), som er en utvidelse av NCS-systemet til 1750 farger.Noe annet du leter etter?

Kontakt oss så hjelper vi deg.