Forside // Aktuelt // Robert Kusén på bedriftsbesøk hos Nordic Door

Robert Kusén på bedriftsbesøk hos Nordic Door

Skrevet av Kristin S. Håverstad 06.03.2020

Nordic Door har de siste 18 månedene jobbet med faste ledertreninger som en prosess for å videreutvikle ledere og tillitsvalgte. Bedriften har brukt blant annet boken «Respekten for mennesket», skrevet av blant annet Robert Kusén. Nylig var Kusén på bedriftsbesøk hos Nordic Door i Lyngdal.

Robert Kusén

Historien bak boken «Respekten for mennesket»
Boken fokuserer på menneskesyn og evnen til å se lengre enn det en person klarer å gjøre for øyeblikket. Ikke bare å se mennesket for det de er i dag, men å se potensialet og hva de kan bli med riktig opplæring og veiledning. Kusén fortalte hvordan kultur og holdninger kan påvirke både motivasjon og respekten for andre mennesker. Det hører også med til historien hvordan selvfølelsen til et menneske kan ødelegges gjennom å ikke føle mestring. Hvordan forsvarsmekanismen fungerer for å unngå å tape ansikt, og hvor lang tid det kan ta å bygge opp igjen en selvfølelse som er blitt skadet.

Lederens viktigste rolle
Å jobbe frem evner og prestasjoner hos andre mennesker er en av de viktigste rollene en leder har. Derfor er det viktig at en leder trener på å stille spørsmål som får ansatte til å vokse med oppgaven, og være klar til å støtte når det går galt. Man kan lære mye av et mislykket forsøk.

«Hvis en leder klarer å skape en kultur hvor det er trygt å snakke om hva som gikk galt, er det større mulighet for å fjerne avvik, slik at de ikke oppstår igjen. Å Gi annerkjennelse og se virkelig godt arbeid er helt nødvendig for å lykkes i en lederrolle, samtidig som han eller hun må kunne gå foran som et forbilde», sa Kusén i sitt foredrag.

Lean i Nordic Door
Hva kreves egentlig for å lykkes med lean?
«For å skape en høy utviklingstakt og et selvforbedrende system lykkes man neppe før man får laget en arena for involvering av menneskene som har skoene på. En arena for å bidra med forbedringsforslag og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og bedriftens utvikling», sier lean-coach i Nordic Door, Monica Briseid.

Monica Briseid og Robert Kusén.

Hvor høy forbedringsstakt en bedrift klarer å skape, er et tegn på hvor godt man lykkes med lean. Hvis man har en mye høyere forbedringstakt enn konkurrentene, og har endringsevne og vilje på plass i organisasjonen, så høynes bedriftens sjanse til å være konkurransedyktig i fremtiden.