Diagonale

Diagonale er et stort prosjekt, og en del av Oslos nye pulserende bydel, Bjørvika. Diagonale består av to bygg på henholdsvis ni (kontorbygget) og ti etasjer (studentboligene), fordelt på 308 studentboliger, 14.000 kvadratmeter kontor og 4.000 kvadratmeter forretninger og serveringslokaler.

Les mer om prosjektet her.

foto: bygg.no