Forside // Aktuelt // Nå skal mennesker og roboter jobbe sammen
Nordic Door utfresingslinje

Nå skal mennesker og roboter jobbe sammen

Skrevet av Kristin S. Håverstad 04.02.2020

I Nordic Door sin fabrikk i Lyngdal jobbes det i disse dager med store forbedringer. Blant annet investeres og oppgraderes utfresingslinjen, bestående av maskiner som gjør alle utfresinger av lås, beslag, forberedelser for elektronikk, samt glassutfresing. Hensikten er å oppgradere gamle maskiner, samt effektivisere prosessen med større kapasitet.


«Vi vil nå gjøre våre utfresinger i en samlet koordinert celle, der roboter, CNC-maskiner og mennesker vil jobbe sammen. Vi forventer da å få en enda mer automatisert prosess, bedre fleksibilitet, samt legge til rette for økt produksjon fremover», sier fabrikksjef Kjell Dragland.

Linjen vil bli montert og ferdigstilt i første kvartal, men vil først automatiseres 100% når det nye ERP-systemet er oppe og går, slik at maskiner kobles digitalt sammen med kundens bestillinger og spesifikasjoner – noe som vil skje suksessivt gjennom 2020.