Forside // Aktuelt // Fusjonen åpner dører for Nordic Door

Fusjonen åpner dører for Nordic Door

Skrevet av Kristin S. Håverstad 08.10.2018

Ved hjelp av digitalisering og fokus på Lean-arbeid skal Nordic Door fortsette å utvikle seg og vokse. Målet er å bli den mest komplette dørleverandøren til prosjektmarkedet.

Nordic Door ble til da Nordic Dørfabrikk fusjonerte med LG Quick Lager i 2017. Bedriften har i hovedsak spesialisert seg på klassifiserte brann- og lyddører, men fusjonen har også åpnet muligheten for en større fleksibilitet med et eget lager bestående av ca. 10.000 lagerførte dører.

-Fusjonen har ført oss fra å være én halvstor og én liten bedrift til å bli nummer to både i forhandler- og prosjektmarkedet. Før var vi sårbare ettersom vi var en liten organisasjon, men nå er vi samlet innenfor teknisk, salg og produksjon, og kan svare på det meste av løsninger og oppgaver innenfor små og store prosjekt, sier salgs- og markedssjef Edgar Haugskott.

Heldigitaliserer bedriften

For å nå målet blir digitalisering et av de viktigste fokusområdene for dørprodusenten, fremhever fabrikksjef Kjell Dragland.

ERP-systemet er allerede direkte knyttet opp mot datastyrte produksjonsmaskiner hos Nordic Door. Systemet forteller maskinene digitalt hvordan produktene skal produseres, og gir beskjed om hva som er produsert og hvor det er plassert i flyten.

– Nå er vi i sluttfasen med å oppgradere ERP-systemene ytterligere. Det innebærer en heldigitalisering av arbeidsflyten. Alt av manuelle rutiner og papirer vil fjernes, noe som betyr at alle instruksjoner, arbeidstegninger og lignende overføres til våre arbeidsstasjoner digitalt. Det nye ERP-systemet gir oss også større muligheter til å forbedre flyten ut mot våre kunder, og gjør våre produkter tilgjengelige i plattformer som egne webløsninger, BIM, Product Exchange og NOBB. Dette vil gjøre våre produkter tilgjengelig for arkitekter, entreprenører og andre digitalt, men det vil også være mange interne fordeler ved å digitalisere arbeidsflyten, sier Dragland.

Hever kompetansen med Lean

Nordic Door ønsker å forsterke kjerneverdiene – kvalitet, kompetanse, fleksibilitet og miljø. Derfor har de valgt å fokusere på Lean forbedringskultur.

-Formålet er å involvere og bruke kompetansen hos de ansatte. Lean er en kulturendring hvor mennesket settes i fokus. En av grunnpilarene er «respekten for menneskene». Gjennom Lean gir vi våre ansatte mulighet og frihet til å bidra til forbedring på sine områder. Vi tror det vil føre til at veien fra kundeordre til leveranse blir så effektiv og med så høy kvalitet som mulig. Kan vi klare å få alle i Nordic Door familien til å «løfte i flokk», kan vi sammen «flytte fjell», sier Dragland.