Etisk handel

Med tro på en mer bærekraftig utvikling for
Mennesker – Samfunn – Miljø

Jobb3


For Nordic Door er det å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø viktig for å kunne drive vår virksomhet.
Med en historie som strekker seg tilbake til 1970-tallet er Nordic Door bygget på gode og lange tradisjoner, med en positiv utvikling og klare vekstambisjoner. Nordic Door sitt overordnede mål er å ha en positiv utvikling i det samfunnet vi er en del av.forest-sunbeams-trees-sunlight-70365-768x1024Vi trenger våre mennesker for å produsere, selge og distribuere våre produkter og gjennom våre interne verdier, «Samarbeid, Ærlighet, Respekt og Trygghet», skal vi sammen med FNs bærekraftsmål, som er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling, bidra til vårt felles mål om å sikre anstendige arbeidsforhold, arbeids- og menneskerettigheter, samt en god bærekraftig forretningspraksis.


Som Norges største dørprodusent med en produksjon på 100.000 dører i året er vi avhengig av råvarer fra naturen for å kunne produsere dører i høy kvalitet. Derfor ser vi kontinuerlig etter bærekraftige produksjonsmetoder for redusere klimagassutslipp.

Code of Conductetiskhandel logo sosiale medier-1024x1024

Nordic Door ble medlem av Etisk Handel Norge i 2022. Dette gjorde vi fordi vi ønsket å øke vår kompetanse innenfor etisk handel og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Gjennom dette medlemskapet forplikter vi oss til å utføre aktsomhetsvurderinger som bygger på FNs og ILO konvensjonenes veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Les mer her om våre egne Etiske og bærekraftige retningslinjer.


Vi fører strenge krav til alle som produserer og leverer varer til og for oss. Alle våre leverandører må derfor skrive under på at de vil følge våre etiske retningslinjer, som også inneholder vår Code of Conduct.

Les mer her om dette dokumentet: Etiske retningslinjer for leverandører. 

Dette policy-dokumentet, inkludert prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.Bærekraftsrapport

Nordic Door vil årlig avgi en rapport for Bærekraftig forretningspraksis til Etisk Handel Norge. Bærekraftsrapporten gir en årlig status for vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i vår leverandørkjede.


År

2022Har du spørsmål til oss om Åpenhetsloven?
Ta kontakt med oss på: post@nordicdoor.no


Noe annet du leter etter?

Kontakt oss så hjelper vi deg.