Forfatter: Margrethe Moxnes

Årets bedrift 2016

Vi er stolte av å ha mottatt Det Gylne Sagblad 2016, etter å ha hatt et rekordår, når det gjelder omsetning og lønnsomhet.

Juryens begrunnelse:
2016 ble et rekordår både når det gjelder omsetning, og ikke minst resultat.
Det er ikke gjort store investeringer i teknologi det siste året, men det er lagt ned store ressurser i arbeid med Lean, og med å utvikle den menneskelige ressursen.
De ansattes arbeid og engasjement i forbedringsarbeidet, har vært vesentlig for bedriftens fremgang. Bedriften jobber bevist med HMS, og har ordninger som legger til rette for personer med nedsatt funksjonsevne og for småbarnsforeldre som ønsker fleksible arbeidsordninger. Det er lavt sykefravær og liten utskifting av arbeidskraft.
Bedriften jobber i et marked med stor internasjonal konkurranse, men klarer å svare på denne konkurransen, og i tillegg konkurrere på eksportmarkedet.
Bedriften ligger i forkant når det gjelder produktdokumentasjon og miljødokumentasjon, og har brukt store ressurser på testing og dokumentasjon.

Salgs- og markedssjef Edgar Haugskott tar imot prisen på vegne av hele Nordic Dørfabrikk AS

Kriterier for å vinne Det Gylne Sagblad
For å kunne vinne bransjens gjeveste pris, må disse kriteriene legges til grunn:
Bedriften må i året som har gått ha utrettet noe som kan være et eksempel til etterfølgelse for andre bedrifter i bransjen, ved at den har utmerket seg på et eller flere av følgende områder:
1. Markedsføring, har funnet nye og utradisjonelle veier.
2. Vært i forkant når det gjelder teknologisk utvikling, produksjonsstyring el.

3. Vært et eksempel når det gjelder rekruttering, samt opplæring og utvikling av mennesker i bedriften.
4. Har utmerket seg når det gjelder produktutvikling.
5. Har gjort en innsats på eksportmarkedet.
6. Gjort en innsats når det gjelder miljø, omstilling og samarbeid.
7. Vært et eksempel når det gjelder god lønnsomhet.
Det er ingen forutsetning at alle punktene skal oppfylles.

Andre gode kandidater som var nominert til Det Gylne Sagblad for året 2016:
1. NorDan AS
2. Løken Trevare AS
3. Voss Møbel- og Trevareverkstad AS
4. Norgesvinduet Svenningdal AS
5. Minde Snekkeri AS
6. Melby Snekkerverksted AS
Her er oversikt over tidligere vinnere av trevarebransjens «Oscar».

Nordic Dørfabrikk og LG Quick Lager fusjonerer

Nordic Dørfabrikk AS (ND) og LG QuickLager AS (LG)har felles eiere som gjennom fusjonen forener krefter og skaper Nordicdoor AS.
Nordic Dørfabrikk AS er blant Norges største dørprodusenter, og utvikler, produserer og selger klassifiserte dører til prosjektmarkedet i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet som har hovedkontor i Lyngdal, har 125 ansatte og en omsetning på 205 millioner kroner i 2016.
LG Quick Lager AS distribuerer dører og vinduer gjennom norsk byggevarehandel. Selskapet er lokalisert i Kristiansand, har 14 ansatte og en omsetning på 60 millioner kroner i 2016.
Sammenslåingen er markedsmessig begrunnet, og det planlegges betydelige investeringer i de nærmeste årene for å realisere visjonen om å være “den beste dørleverandøren” i markedet.
Gjennom fusjonen vil Nordicdoor kunne tilby et av markedets største produktporteføljer, og dette kombinert med høy produktkompetanse, personlig service og fleksibilitet medfører at Nordicdoor AS vil fremstå som en attraktiv totalleverandør.

Nordicdoor AS kjøper 100 prosent av Bono Components UaB

Nordicdoor AS har inngått avtale med Johan G. Olsen-konsernet om overtakelse av deres 50 prosent aksjeandel i Bono Components UaB i Litauen.
Bono Components UaB, som produserer karmer og andre trevirke komponenter/produkter, ble etablert i 2005 med et 50/50 prosent eierskap mellom JGO og Nordicdoor.
Selskapet har 85 ansatte i Litauen og en omsetning på 55 millioner norske kroner.
– Bono er lokalisert i Vieves, 30 minutter fra hovedstaden Vilnius og er et veldrevet selskap i positiv utvikling med mange spennende utviklingsmuligheter, heter i en pressemelding.
Nordicdoor AS er en stor dørprodusent og dørgrossist med bredt lagersortiment. De har 150 ansatte i Norge og omsetter for 300 millioner kroner fra fabrikk/hovedkontor i Lyngdal og grossistlager i Kristiansand. Nordicdoor gruppen omfatter også salgskontor i Danmark og Sverige, samt fabrikk for kontorvegger i Sverige og karmfabrikken i Litauen.
– Som et ledd i vår strategi og vekstambisjon for Nordicdoor var det naturlig og viktig å overta resterende aksjer i Bono Components UaB, og vi er derfor tilfreds med den inngåtte avtalen. Vår visjon er å være den beste dørleverandøren, og gjennom overtakelsen sikrer vi kontroll på en av våre største og viktigste leverandører/samarbeidspartnere, sier adm. dir. Roy E. Reme i ved Nordicdoor.