Forside // Aktuelt // Årets bedrift 2016

Årets bedrift 2016

Skrevet av Kristin S. Håverstad 12.02.2018

Vi er stolte av å ha mottatt Det Gylne Sagblad 2016, etter å ha hatt et rekordår, når det gjelder omsetning og lønnsomhet.

Juryens begrunnelse:
2016 ble et rekordår både når det gjelder omsetning, og ikke minst resultat.
Det er ikke gjort store investeringer i teknologi det siste året, men det er lagt ned store ressurser i arbeid med Lean, og med å utvikle den menneskelige ressursen.
De ansattes arbeid og engasjement i forbedringsarbeidet, har vært vesentlig for bedriftens fremgang. Bedriften jobber bevist med HMS, og har ordninger som legger til rette for personer med nedsatt funksjonsevne og for småbarnsforeldre som ønsker fleksible arbeidsordninger. Det er lavt sykefravær og liten utskifting av arbeidskraft.
Bedriften jobber i et marked med stor internasjonal konkurranse, men klarer å svare på denne konkurransen, og i tillegg konkurrere på eksportmarkedet.
Bedriften ligger i forkant når det gjelder produktdokumentasjon og miljødokumentasjon, og har brukt store ressurser på testing og dokumentasjon.

Salgs- og markedssjef Edgar Haugskott tar imot prisen på vegne av hele Nordic Dørfabrikk AS

Kriterier for å vinne Det Gylne Sagblad
For å kunne vinne bransjens gjeveste pris, må disse kriteriene legges til grunn:
Bedriften må i året som har gått ha utrettet noe som kan være et eksempel til etterfølgelse for andre bedrifter i bransjen, ved at den har utmerket seg på et eller flere av følgende områder:
1. Markedsføring, har funnet nye og utradisjonelle veier.
2. Vært i forkant når det gjelder teknologisk utvikling, produksjonsstyring el.

3. Vært et eksempel når det gjelder rekruttering, samt opplæring og utvikling av mennesker i bedriften.
4. Har utmerket seg når det gjelder produktutvikling.
5. Har gjort en innsats på eksportmarkedet.
6. Gjort en innsats når det gjelder miljø, omstilling og samarbeid.
7. Vært et eksempel når det gjelder god lønnsomhet.
Det er ingen forutsetning at alle punktene skal oppfylles.

Andre gode kandidater som var nominert til Det Gylne Sagblad for året 2016:
1. NorDan AS
2. Løken Trevare AS
3. Voss Møbel- og Trevareverkstad AS
4. Norgesvinduet Svenningdal AS
5. Minde Snekkeri AS
6. Melby Snekkerverksted AS
Her er oversikt over tidligere vinnere av trevarebransjens «Oscar».